Blog page 298                                               

NGC 2051

NGC 2051 ochiq oktyabr turkumidagi klasterdir yulduz korsatgan mensiz. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2052

Uz kategoriyasida oltin yulduz baliq tumanlik 2052 NGC urtasini kursatib, ota yangi yulduz qoldiqlari. Bu holda, jon herschel yilda 1835, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2053

Korsatilgan 2053 turkumda oltin yulduz baliq NGC okt ochiq klasterdir. Bunday holda, jon herschel 1837 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2054

NGC 2054 kategoriya 4 yulduz korsatgan yulduz *Orion. Bu obekt kashf etildi 1850, Jorj bond. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2055

Turkumidagi oltin yulduz baliq da korsatib 2055 ngc klasterdir ochiq oktyabr. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2056

NGC 2056 okt. da ochiq yulduz turkumini korsatgan mensiz klasterdir. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2057

Oktyabr da ochiq turkum klasterdir korsatilgan NGC yulduz 2057 mensiz. Jeyms Dunlop yilda 1826, bu obekt kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2058

NGC 2058-okt. da ochiq meni klasterdir holda turkumidagi korsatgan yulduz Jeyms Dunlop yilda 1826, bu obekt kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2059

NGC 2059 okt. da ochiq yulduz turkumini korsatgan mensiz klasterdir. Bunday holda, jon herschel 1836 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2060

NGC 2060 orta, zalishok nadnovoïdir turkum gold star dan tumanlik baliq korsatib kelmoqda. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2061

NGC yulduz turkumidagi Grp yulduz korsatgan 2061 *Dove. Bunday holda, jon herschel 1836 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2062

NGC turkumidagi korsatgan oltin yulduz baliq 2062 klasterdir ochiq oktyabr. Bunday holda, jon herschel 1837 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2063

Turkumidagi yulduz *NGC Orion 2063 yulduz korsatgan Grp. Bu holda, 1783 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2064

NGC 2064 orta tumanlik rN kategoriyasida orion yulduzini korsatib, ota yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Bu holatda dArrest Geynrix 1864-yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2065

NGC 2065 da turkumidagi ochiq yulduz korsatgan mensiz okt klasterdir. Jeyms Dunlop yilda 1826, bu obekt kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2066

NGC yulduz 2066 oktyabr kuni da klasterdir ochiq kategoriya korsatgan mensiz. Bunday holda, jon herschel 1836 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2067

NGC 2067 orta tumanlik rN kategoriyasida orion yulduzini korsatib, ota yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Bu obekt kashf etildi 1876 wilhelm temp his tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2069

Orta tumanlik korsatgan turkum gold star baliq NGC EN 2069, otasi yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Jeyms Dunlop yilda 1826, bu obekt kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2070

NGC 2070 turkum gold star fish en tumanlik orta korsatib, otasi yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2071

Orion NGC 2071 orta tumanlik RN yulduzi korsatgan turkumda yangi yulduz ota qoldiqlari hisoblanadi. Bunday holda, Uilyam herschel 1786 yilda topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2072

NGC yulduz turkumidagi klasterdir ochiq mensiz korsatgan 2072 oktyabr. Bu holda, Barak Pietro 1884 yilda kashf etilgan bolishi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2073

NGC quyon 2073 galaktikadir korsatgan e-S0 turkumidagi yulduz. Bunday holda, Uilyam herschel 1784 yilda topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2074

NGC 2074 turkum gold star fish en tumanlik orta korsatib, otasi yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2075

Oktyabr da turkumidagi mensiz NGC yulduz 2075 en klasterdir ochiq korsatgan. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2076

NGC 2076 turkumida quyon yulduz S0-galaktikadir a korsatgan. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2077

Orta tumanlik NGC korsatgan turkum gold star baliq en 2077, yangi yulduz ota qoldiqlari hisoblanadi. Jeyms Dunlop yilda 1826, bu obekt kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2078

NGC 2078 tumanlik en turkum gold star baliq korsatilgan orta, otasi yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2079

NGC 2079 tumanlik en turkum gold star baliq korsatilgan orta, otasi yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2080

Orta tumanlik ngc korsatgan turkum gold star baliq en 2080, otasi yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2082

NGC 2082 turkumidagi korsatib Sb galaktikadir oltin baliq yulduz. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2083

NGC 2083 tumanlik en turkum gold star baliq korsatilgan orta, otasi yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2084

NGC 2084 turkum gold star fish en tumanlik orta korsatib, otasi yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Jeyms Dunlop yilda 1826, bu obekt kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2085

NGC 2085 tumanlik en turkum gold star baliq korsatilgan orta, otasi yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2086

Orta tumanlik NGC korsatgan turkum gold star baliq en 2086, yangi yulduz ota qoldiqlari hisoblanadi. Jeyms Dunlop yilda 1826, bu obekt kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2087

Pictor sb 2087 ichida NGC yulduz turkumidagi korsatib galaktikadir. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2088

Ochiq klasterdir ngc da korsatgan turkum gold star baliq 2088 oktyabr. Bunday holda, jon herschel 1836 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2089

Turkumidagi NGC yulduz quyon 2089 e / SB0 korsatgan galaktikadir. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2090

NGC 2090 turkumidagi Sc galaktikadir yulduz korsatgan Dove. Jeyms Dunlop yilda 1826, bu obekt kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2091

NGC 2091 klasterdir ochiq oktyabr da korsatgan turkumidagi gold star baliq. Bu holda, jon herschel yilda 1835, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2092

NGC 2092 oktyabr kuni ochiq turkum oltin yulduz baliq klasterdir korsatilgan. Bu holda, jon herschel yilda 1835, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2093

NGC 2093 turkumda klasterdir Gold star fish ochiq oktyabr da korsatgan. Bunday holda, jon herschel 1836 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2094

Ochiq klasterdir ngc da korsatgan turkum gold star baliq 2094 oktyabr. Bu holda, jon herschel yilda 1835, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2095

Oltin yulduz baliq turkumda NGC korsatgan 2095 klasterdir ochiq oktyabr. Bu holda, jon herschel yilda 1835, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2096

NGC turkumidagi korsatgan oltin yulduz baliq 2096 klasterdir ochiq oktyabr. Bunday holda, jon herschel 1837 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2097

NGC turkumidagi korsatgan oltin yulduz baliq 2097 klasterdir ochiq oktyabr. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2098

NGC 2098 turkum oltin yulduz baliq klasterdir ochiq oktyabr da korsatgan. Bu holda, jon herschel yilda 1835, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 21

21 galaktikadir NGC korsatib SBbc toifasiga bilan Andromeda yulduz. Bunday holda, 1790da Uilyam herschel tomonidan topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2100

NGC 2100 oktyabr ochiq klasterdir da korsatgan turkumidagi gold star baliq. Jeyms Dunlop yilda 1826, bu obekt kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2101

Ibm NGC 2101 yulduz turkumidagi / P galaktikadir korsatib Pictor. Bunday holda, jon herschel 1837 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2102

2102 da korsatilgan oltin yulduz baliq turkumidagi ngc klasterdir ochiq oktyabr. Bunday holda, jon herschel 1837 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →