Blog page 303                                               

NGC 2324

NGC 2324 turkumidagi II2r ochiq klasterdir yulduz korsatgan Yakkashox. Bunday holda, Uilyam herschel 1786 yilda topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2325

2325 E4 galaktikadir turkumidagi katta it yulduz korsatgan NGC. Bunday holda, jon herschel 1837 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2326

NGC galaktikadir turkumidagi 2326 Silovsin yulduz korsatib, Sb. Bu holda 1788 yilda Uilyam Xersxel kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2327

NGC 2327 en katta it turkumidagi orta yulduzni korsatgan tumanlik, ota yangi yulduz qoldiqlari hisoblanadi. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2328

NGC turkumidagi Puppis yulduz 2328 e / SB0 galaktikadir korsatgan. Bu holda, jon herschel yilda 1835, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2329

NGC 2329 E-S0 hamda turkumidagi yulduz galaktikadir korsatib, Silovsin. Bu holda 1788 yilda Uilyam Xersxel kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2330

2330 E turkumidagi Silovsin NGC yulduz korsatgan galaktikadir. Bu holda, yilda kashf etilgan 1851 Uilyam parsons tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2331

NGC 2331 IV1p turkum klasterdir ochiq yulduz Egizaklar korsatgan. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2332

S0 NGC 2332 turkumidagi galaktikadir yulduz korsatib, Silovsin. Bunday holda, 1790da Uilyam herschel tomonidan topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2333

Turkum Egizaklar sa galaktikadir korsatilgan NGC yulduz 2333. Bu holda, 1793 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2334

Turkumidagi korsatib C NGC yulduz 2334 Silovsin galaktikadir. Bu holda, yilda kashf etilgan 1851 Uilyam parsons tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2335

NGC 2335 turkumidagi III3m ochiq klasterdir yulduz korsatgan Yakkashox. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2336

NGC 2336 galaktikadir Camelopardalis yulduz turkumidagi korsatib SBbc. Bu obekt kashf etildi 1877 wilhelm temp his. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2337

NGC 2337 turkumidagi IBm galaktikadir yulduz korsatib, Silovsin. Bu holda, Edouard Stephan yilda 1877 kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2338

Oktyabr oyida ochiq turkum 2338 Yakkashox klasterdir korsatgan NGC yulduz. Bu holda, jon herschel yilda 1828 kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2339

NGC 2339 turkumidagi galaktikadir yulduz Egizaklar korsatgan SBbc. Bunday holda, 1789da Uilyam herschel kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2340

NGC 2340 E turkumidagi Silovsin yulduz korsatgan galaktikadir. Bu holda 1788 yilda Uilyam Xersxel kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2341

NGC 2341 sc turkumidagi Yulduz Egizaklar / p galaktikadir korsatgan. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2342

NGC 2342 SC turkumidagi galaktikadir yulduz Egizaklar korsatgan. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2343

NGC 2343 turkumidagi III3p ochiq klasterdir yulduz korsatgan Yakkashox. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2344

2344-yulduz SBbc toifasiga ham korsatib NGC Silovsin galaktikadir. Bu holda Lyuis Svift 1886-yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2347

NGC 2347 galaktikadir Camelopardalis yulduz turkumidagi korsatib, Sb. Bu holda 1788 yilda Uilyam Xersxel kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2348

Yulduz ngc da uchib baliq 2348 klasterdir ochiq oktyabr korsatgan turkumidagi. Bu holda, jon herschel yilda 1835, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2349

NGC 2349 Yakkashox Star oktyabr ochiq turkum klasterdir korsatilgan. Bu obekt 1783 herschel Karolina yilida kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2350

Kategoriya kichik it yulduz S0 NGC 2350-bir galaktikadir korsatgan. Bu holda, yilda 1874 édouard stephan yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2351

NGC yulduz turkumidagi Grp yulduz korsatgan 2351 *Yakkashox. Bu holda, jon herschel yilda 1828 kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2352

NGC yulduz big dog 2352 * turkumidagi Grp yulduz korsatgan. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2353

NGC 2353 turkumidagi II2p ochiq klasterdir yulduz korsatgan Yakkashox. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2354

NGC 2354 turkumidagi katta it III2m yulduz korsatib klasterdir ochiq. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2355

NGC 2355 turkum klasterdir II2p ochiq yulduz Egizaklar korsatgan. Bunday holda, Uilyam herschel 1784 yilda topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2356

NGC 2356 II2p galaktikadir Egizaklar yulduz turkumidagi korsatgan. Bunday holda, Uilyam herschel 1784 yilda topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2357

NGC 2357 SC turkumidagi galaktikadir yulduz Egizaklar korsatgan. Bu holda, Edouard Stephan yilda kashf etildi 1885. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2358

NGC yulduz korsatgan big dog 2358 okt. da klasterdir ochiq turkum. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2359

NGC 2359 en tumanlik turkum yulduz katta it korsatgan orta, yangi yulduz ota qoldiqlari hisoblanadi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2360

NGC 2360 turkumidagi katta it II2m yulduz korsatib klasterdir ochiq. Bu obekt 1783 herschel Karolina yilida kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2361

En orta ngc 2361 turkumda katta it yulduz korsatgan tumanlik, yangi yulduz ota qoldiqlari hisoblanadi. Bu holda, Guillaume Bigourdan 1887-yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2364

Oktyabr oyida ochiq turkum 2364 Yakkashox klasterdir korsatgan NGC yulduz. Bu holda, kashf etildi 1831 jon herschel tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2365

SB 2365 kategoriyasida egizaklar NGC yulduz galaktikadir korsatgan. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2367

NGC 2367 turkumidagi katta it IV3p yulduz korsatib klasterdir ochiq. Bunday holda, Uilyam herschel 1784 yilda topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2368

NGC 2368 turkumidagi IV2p ochiq klasterdir yulduz korsatgan Yakkashox. Bu holda, jon herschel yilda 1828 kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2369

NGC 2369 SBda yulduz turkumini korsatuvchi galaktikadir. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2370

Egizaklar 2370 turkumidagi SBc NGC yulduz korsatgan galaktikadir. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2373

Egizaklar yulduz Sbc NGC galaktikadir 2373 kategoriya korsatgan. Bu holda, William Parsons, 1849 yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2374

NGC 2374 turkumidagi katta it II3p yulduz korsatib klasterdir ochiq. Bu holda, 1785 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2375

Egizaklar yulduz turkumidagi galaktikadir sb ngc 2375 korsatgan. Bu holda, William Parsons, 1849 yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2376

Egizaklar yulduz Sbc NGC galaktikadir 2376 kategoriya korsatgan. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2377

NGC 2377 Sc toifasiga ichida galaktikadir yulduz korsatgan Yakkashox. Bu holda, yilda 1874 édouard stephan yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2378

NGC yulduz Egizaklar turkumidagi 2378 * 2 yulduzni korsatgan. Bu holda, Edouard Stephan yilda kashf etildi 1878. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2379

Egizaklar yulduz turkumidagi S0 NGC 2379 galaktikadir korsatgan. Bu holda, jon herschel yilda 1828 kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 2380

2380 SB0 galaktikadir NGC yulduz turkumidagi katta it korsatgan. Bunday holda, jon herschel 1837 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →