Blog page 394                                               

NGC 7231

Lacerta 7231 ichida NGC yulduz galaktikadir turkumidagi korsatib, sb. Bunday holda, Uilyam herschel 1786 yilda topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7232

NGC 7232 sb in g turkumidagi yulduzni korsatuvchi galaktikadir. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7233

-SB0-G a turkumidagi NGC 7233 yulduz korsatgan galaktikadir. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7234

NGC 7234 oktyabr kuni ochiq turkum klasterdir korsatilgan Kefey yulduz. Bunday holda, 1787 yilida Uilyam herschel kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7235

NGC 7235 oktyabr kuni galaktikadir turkumidagi korsatgan Kefey yulduz. Bu holda, jon herschel yilda 1830, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7236

NGC 7236 e-S0 turkumidagi pe yulduz galaktikadir korsatgan. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7237

NGC 7237 e-S0 turkumidagi pe yulduz galaktikadir korsatgan. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7238

Turkumidagi NGC yulduz 7238 *2 yulduzni korsatib, Pe. Bu holda Lyuis Svift 1886-yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7239

NGC 7239 Aquarius yulduz turkumida e-S0 korsatgan galaktikadir. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 724

Fornax ngc 724 galaktikadir turkumidagi sbc korsatib yulduzlar. Bu holda, jon herschel yilda 1830, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7240

NGC 7240 galaktikadir korsatgan E-S0 turkumidagi Lacerta yulduz. Bu holda, 1873 yili Édouard Stephan kashf qildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7241

SBbc Pe / ushbu turkumda NGC 7241 yulduz galaktikadir korsatib, P. Bu holda, 1872 édouard stephan yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7242

NGC 7242 E turkumidagi Lacerta yulduz korsatgan galaktikadir. Bu holda, voigt avgust oyida kashf etildi, deb 1865. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7244

NGC yulduz Sc Pe galaktikadir 7244 kategoriya korsatgan. Bu holda, 1872 édouard stephan yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7245

NGC 7245 turkumidagi II1p ochiq klasterdir yulduz korsatgan Lacerta. Bunday holda, 1787 yilida Uilyam herschel kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7246

NGC yulduz turkumidagi Paqir Sa galaktikadir 7246 korsatgan. Bu holda, 1793 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7247

NGC yulduz turkumidagi Paqir 7247 galaktikadir Sb korsatgan. Ushbu obekt 1885-6 Frensis leavenworthda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7248

7248 galaktikadir S0 NGC turkumidagi yulduz korsatgan Lacerta. Bunday holda, 1790da Uilyam herschel tomonidan topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7249

G-yulduz turkumidagi S0 NGC 7249 galaktikadir korsatgan. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 725

NGC kit turkumidagi 725 galaktikadir yulduz korsatib, sc. Bu obekt yilda kashf etilgan 1885 Frensis leavenworth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7250

NGC 7250 turkumidagi galaktikadir Lacerta yulduz korsatgan Sd. Bunday holda, 1790da Uilyam herschel tomonidan topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7251

NGC yulduz turkumidagi Paqir Sa galaktikadir 7251 korsatgan. Bu holda, 1793 yilda Uilyam herschel yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7254

NGC yulduz turkumidagi Paqir 7254 galaktikadir Sb korsatgan. Bu holda, u frank Myuller tomonidan 1886 yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7255

NGC 7255 turkum Aquarius yulduz S0-galaktikadir bir korsatgan. Bu obekt yilda kashf etilgan 1886 Frensis leavenworth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7256

Paqir yulduz turkumidagi galaktikadir Sb NGC 7256 korsatgan. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7258

Piscis Austrinus galaktikadir Sb NGC 7258 ning yulduz turkumidagi korsatgan. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7259

Piscis Austrinus Sb NGC 7259 yulduz turkumidagi korsatib galaktikadir. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 726

NGC yulduz turkumidagi galaktikadir 726 Kit Sd korsatgan. Bu holda, u frank Myuller tomonidan 1886 yilda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7261

NGC 7261 yulduz turkumidagi Kefey III1p klasterdir ochiq korsatgan. Bunday holda, jon herschel 1829 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7262

Piscis Austrinus-yulduz turkumidagi korsatib S0 NGC 7262 galaktikadir. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7264

NGC-yulduz turkumidagi korsatib galaktikadir 7264 Lacerta Sb. Bu holda, yilda kashf etilgan 1863 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7265

NGC 7265 galaktikadir korsatgan e-S0 turkumidagi Lacerta yulduz. Bu holda, Edouard Stephan yilda kashf etildi 1876. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7266

NGC yulduz turkumidagi Paqir Sa galaktikadir 7266 korsatgan. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7267

Piscis austrinus sb ngc 7267 ichida yulduz turkumidagi korsatib galaktikadir. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7268

Piscis Austrinus SB0 galaktikadir 7268 turkumidagi yulduz korsatgan NGC. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7269

Paqir yulduz turkumidagi galaktikadir Sb NGC 7269 korsatgan. Ushbu obekt 1885-6 Frensis leavenworthda kashf etilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 727

Sb 727 ngc fornax yulduz turkumidagi korsatib galaktikadir. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7270

Sc toifasiga ichida NGC yulduz galaktikadir 7270 korsatib Pe. Bu holda, yilda kashf etilgan 1863 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7271

7271 yulduz turkumidagi S0 NGC galaktikadir Pe korsatgan. Bu holda, yilda kashf etilgan 1863 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7272

Ngc ichida 7272 yulduz turkumidagi sb galaktikadir korsatib pe. Bu holda, yilda kashf etilgan 1864 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7273

S0 NGC 7273 turkumidagi galaktikadir yulduz korsatgan Lacerta. Bu holda, Edouard Stephan yilda kashf etildi 1876. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7274

NGC-yulduz turkumidagi korsatgan E Lacerta 7274 galaktikadir. Bu holda, Edouard Stephan yilda kashf etildi 1876. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7275

NGC yulduz turkumidagi galaktikadir 7275 Pe Sa korsatgan. Bu holda, yilda kashf etilgan 1863 albert marth tomonidan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7276

NGC-yulduz turkumidagi korsatgan E Lacerta 7276 galaktikadir. Bu holda, Edouard Stephan yilda kashf etildi 1876. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7277

Piscis Austrinus-yulduz turkumidagi korsatib galaktikadir Sb 7277 NGC. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7278

7278 galaktikadir NGC yulduz turkumidagi Soch korsatib SBc. Bunday holda, jon herschel 1836 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7279

Piscis Austrinus-yulduz turkumidagi korsatib galaktikadir SBc 7279 NGC. Bu holda, jon herschel yilda 1834, kashf etildi. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 728

NGC yulduz turkumidagi baliq 728 * 3 yulduz korsatgan. Bu holda, jon herschel yilda kashf etildi 1827. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7280

Turkumidagi SB0-a galaktikadir korsatib Pe yulduz.NGC 7280 Bunday holda, Uilyam herschel 1784 yilda topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

                                               

NGC 7281

Turkum IV2p ochiq klasterdir Kefey korsatilgan NGC yulduz 7281. Bunday holda, jon herschel 1829 yilida topilgan. Bu obekt original yangi umumiy katalogi nashri mavjud.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →