Back

Jamiyat - jamiyat. Jamiyat-kishilarning tarixan tashkil etilgan hamkorlik faoliyati majmui. Jamiyat jarayonida muayyan faoliyatdagi barcha narsalar amalga os ..                                               

Katta yettilik

Katta yetti yoki yetti guruh g7, G7-klub etti buyuk xalqaro maqomiga ega bolishi kerak edi, Amerika qoshma Shtatlari, buyuk Britaniya, Frantsiya, Italiya, Kanada, Germaniya va Yaponiya bit hukumatini oz ichiga oladi. Ushbu tashkilotda, shuningdek, xalqaro jamiyat muammolari hal qiluvchi, yani bu mamlakatlar rahbarlari, norasmiy forum deb ataldi. Katta yettilik-jamiyatning xalqaro tashkiloti emas, balki xalqaro ustav bitimi ham sekretarga ega emas va asoslanmagan. Majburiy qalin bolishi kerak etti qarorlar, bunday qonun emas.

                                               

Kafolatli tolovlar

Tolovning Tolov kafolati Ozbekiston Respublikasining pullik mehnat qonunchiligiga muvofiq amalga oshiriladi. Tolov uzrli Avstriya sabablar xodimlari ostida bunday oz vaqtida u amalda tola xizmat vazifalari uchun Iroda qilmagan. K. t. tartibda ishchilar moddiy manfaatlarini koriqlash, davlat, jamiyat yoki ish arizachi taallukli, ish takdirda ortacha orna ish haqi bajarish uchun jalb xizmat vazifalari doirasida kirmaydi, ish miqdori va sifati boyicha emas Avstriya farq qiladi, lekin palatasi xodimlari huquqlari va majburiyatlari amalga oshirish oz moddiy sharoitlar tolasi shaklida boladi. K. ...

                                               

Ijtimoiy darvinizm

Ijtimoiy Darvin-19-asrning 2-yarmi-20-asr boshlarida jamiyatshunos Majlis oqimi. Bu tabiiy tanlanish, hayot bilan kurashish va tirik qolish uchun yashashga moslashgan tamoiillarni-in qiladi biologik jamiyatni belgilovchi omillar talqinini qoyishdir. Bu qonu bilan ijtimoiy taraqqiyot qonunlari, biologik hayot-tu-shuntirishgada kelib chiqish niyati harakat qiladi. I. D. vakillari jamiyat-las hayotidagi ziddiyatni takidlab togri berish orqali muayyan aloqalar atrofidagi biologik va ijtimoiy hodisalar orasida mavjud, ammo, ularning talimotida poydor mohiyatan gayriilmiydir tamoyillari. I. D. q ...

                                               

Yopiq aksiyadorlik jamiyati

Yopiq aktsiyadorlik jamiyati-aksiyaning missiyasi yoki undan kam tasis faqat shaxslar va jamiyat ortasida oldindan belgilab qóydi boshqa muddatli taqsimot.

                                               

Yoshlik kongilli sport jamiyati

"Yoshlik" sport kongil jamiyati - talim va maktab b bit hatlari. kongil qollanmalar muassasalar sport jamiyat. Xalq talimi vazirligi huzurida Ozro tashkil etildi. Sport tadbirlari va sport qollanmalari maktab rahbari ortasida davat qóydi keng targibot qorovuli edi. "Yo". k.s. j. umid nihollari qollanmalari bu har yili oy. Shu oyning kuzida va maktab okrugida tatil, viloyatda tatil, qish, bahor tatil otkaziladi. Yoshlarga foydali va mazmunli harakat oyligini yunaltirish, bolishga harakat qilayotgan jamoa kurashida tuzilish esa, yesh hayoti va sport ehtiyojlariga intilish sifatlarini tarbiya ...

                                               

Vorislik

Vorislik - 1) tabiat, jamiyat, va bilish jarayonida jamiyatdagi hodisalar ortasidagi boglanishni tashqil etish va avloddan-avlodga ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni ozlashtirish, ananalarning amal qilishi, 2) merosxorlariga vafot etgan shaxsning huquq va majburiyatlari oz quyma.

Jamiyat
                                     

Jamiyat

Jamiyat-kishilarning tarixan tashkil etilgan hamkorlik faoliyati majmui. Jamiyat jarayonida muayyan faoliyatdagi barcha narsalar amalga oshadi. Inson faoliyati ular bilan jamiyat ortasidagi ijtimoiy munosabatlarning asosiy mazmunini tashkil etadi. Bu ishlab chiqarish, oila, siyosiy, huquqiy, axloqiy, diniy, estetik, va ular toa nuva berdi munosabatlar ish bor. Jamiyatning ishlab chiqarishi moddiy emas edi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy va boshqa odamlar shunday bolishi kerak. Tasirlar bilan Ozaro jamiyatda, jamiyat tabiatida namoyon boladi. Kam odamlar irodasi va moddiy weightloss ishlab chiqarish ishlab chiqarish faoliyati aqli ularsiz munosabatlarga kiradi. J. tabiiy-tarixiy, huquqiy jarayonning rivojlanishi. J. ijtimoiy tuzilma moddiy ishlab chiqarish, yani muayyan ijtimoiy qatlamlar, toifalar va guruhlarning rivojlanishiga bevosita tasir korsatadi. Jamiyatda mehnat taqsimoti, turli qatlam va kategoriyalarning mavjudligi, shuningdek, ishlab chiqarish vositalariga egalik qilish munosabatlari, jamiyatda yaratilgan materialdan ogir vaznga ega bolish mumkin. J. ushbu faoliyatdagilarning daromadiga qarab va palataning turli ijtimoiy guruhlarga ajratilgan va professional asosi hisoblanadi. J. hayot, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy va manaviy sohalarga ajratilgan. Moddiy resurslar ishlab chiqarish, taqsimot, ayirboshlash iqtisodiy sohasi va istemolga oz ichiga oladi. Mamlakat iqtisodiy hayotini tashkil etish, uni rivojlantirish va xalqaro iqtisodiy hamkorlik, tarmoqlar vazirligi turli ozaro j. weightloss uchun amalga oshiriladi bu asosiy soha hisoblanadi. J. ijtimoiy sohadagi ijtimoiy guruhlar, sinflar va milliy birlik kategoriyalari, ularning ijtimoiy hayoti va faoliyati uygunlashadi. Siyosiy sohadagi turli ijtimoiy kategoriyalar va guruhlar, milliy birlik, siyosiy partiyalar va harakatlar, oz siyosiy makonini tashkil etish faoliyatini amalga oshirish cherkovi. Ularning jamiyatdagi siyosiy faoliyati bilan oz ornata olgan munosabatlari asosida siyosiy manfaatlarni amalga oshirishga qaratiladi. Turli manaviy qadriyatlar manaviy sohada ana shularni yaratish, yoyish, va jamiyatning turli qatlamlarini ozlashtirish orqali amalga oshiriladi. Bu sohada adabiyot, sanat, musiqa ilmi, ilm-fan, axloq normalari darajasida kishilar bilan bir qator asarlar va umuman, Jamiyathayotining manaviy mazmunini tashkil etuvchi narsalardan iborat.

Hozirgi kunda ozbek kishilari jamiyati taraqqiyotida eng asosiy muammo, ayniqsa, yosh avlod manaviy dunyosini shakllantirish va boyitish, ularni istiqlol mafkurasi, ozbek xalqining boy madaniy-manaviy merosi, qadriyat, anana va urf-odatlari asosida tarbiyalashdir. Ozbekiston fuqarolik, huquqiy, demokratik, dunyoviy va qurilmoqda. Valiev Tomonidan Abdulhay. Yoki kamroq. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

                                     
 • Mas uliyati cheklangan jamiyat - a zolari jamiyat majburiyatlari bo yicha faqat o zlari qo shgan ulush doirasida javobgar bo ladigan jamiyat Ikkitadan kam bo lmagan
 • Postindustrial jamiyat - rivojlangan mamlakatlarda 20 - asrning 2yarmidan ijtimoiy taraq - qiyotda vujudga kela boshlagan yangi bosqich. Termin o tgan asrning
 • Ibtidoiy jamiyat - ibtidoiy odamlarning paydo bo lishidan to davlat yuzaga kelguniga qadar bo lgan davr. Jamoa bo lib mehnat qilish va jamoa bo lib iste mol
 • Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi, O zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi - rahbar xodimlarni tayyorlovchi
 • Oila va jamiyat - ijtimoiy g azeta. 1991 yil I sentabrlan Toshkent shahrida haftada 1 marta chiqali. Muassislari: O zbekiston xotin - qizlar qo mitasi
 • Jamiyat orollari - Tinch okeanning Polineziya o.lari guruhida. Fransiya mulki. J. o. - Shamolli va Shamolsiz orollar guruhidan iborat. Mayd. 1, 6 ming
 • Aralash jamiyat 1 xususiy va davlat kapitallari ishtirokidagi kor - xona 2 kapitali ikki yoki undan ortiq mamlakatning tadbirkorlariga jismo - niy yoki
 • redirect Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi
 • Ochiq jamiyat va uning dushmanlari 1945 Avstriyalik fan faylasufi Karl Raymund Popperning siyosiy falsafaga bag ishlangan kitobi bo lib, unda faylasuf
                                     
 • Apache Server, ochiq source, yani bepul ochiq jamiyat tomonidan yuzaga kelgan web server
 • Patriarxat - ibtidoiy jamiyat davriga xos bo lgan ijtimoiy munosabatlar shakli. P.da jamiyat xo jalik, oilada erkak hukmron mavqega ega bo lgan. P
 • barcha turdagi transport yuk aylanmasining 90 ga yaqinini tashkil etadi. Jamiyat faoliyatining asosiy yo nalishlari qo yidagilar: temir yo l bo ylab yuklarni
 • ichiga oladi. Shuningdek ushbu tashkilotni xalqaro muammolarni hal qiluvchi jamiyat ya ni norasman ushbu mamlakatlar boshliqlari forumi Yevropa Komissiyasi
 • siyosat ko rinishlarini boshqaruvda kuzatish mumkin. Qadimda siyosatga jamiyat va shahardavlat polis ni boshqarish to g risidagi fan Platon va Aristotel
 • Ijtimoiy fanlar - jamiyat va odam hulqi bilan bog liq fanlar majmui. Ular qatoriga quyidagi fanlar kiradi: antropologiya arxeologiya iqtisodiyot tilshunoslik
 • tarixni materialistik tushunish - marksizmnnng jamiyat taraqqiyoti to g risidagi qarashi. Jamiyat taraqqiyotining eng umumiy qonunlarini o rganuvchi
 • Quldorlik jamiyati - insoniyat tarixida ibtidoiy jamiyat o rniga kelgan tuzim. Quldorlik jamiyatida - quldorlar va qullar bilan ayni paytda erkin dehqonlar
 • intilishlarga asoslangan jamiyat turi. Ijtimoiy tafakkurning turli oqimlarida K. - erkin tadbirkorlik tizimi, industrial jamiyat taraqqiyotining bosqichi
 • ma rifiy jamiyat 1908 - 14 Abduvohid Burhonov, Mukammil Burhonov, Hamidxo ja Meqriy, Ahmadjon Abdusaidov va boshqa asos solishgan. Jamiyat faoliyatida
 • An ana o tmishdan kelajak - ka meros qoladigan, avloddan avlodga o tadigan, jamiyat hayotining turli sohalarida namoyon bo ladigan moddiy va ma naviy qadriyat
                                     
 • lozimligi haqida yo l - yo riqlar beriladi. So ngra oila doirasidan jamiyat miqyosiga chiqib, jamiyat mustahkam bo lishi uchun kishilar o rtasida birdamlik va mehr - shafqat
 • bilimini, madaniyatini oshirishga qaratilgan ta limtarbiya. U tabiat, jamiyat va inson mohiyati haqidagi turli bilimlar, ma lumotlar majmu - asini ham
 • Davr - 1 jamiyat taraqqiyotida muhim voqea, hodisa yuz bergan, hukm surgan yoki o ziga xos xususiyati bilan ajralib turadigan ma lum vaqt oralig i mas
 • strukturasining yangi sifat holati vujudga keladi. Rivojlanish tabiat, jamiyat va bilish tarixini tushuntirishning umumiy tamoyilidir. Rivojlanishning
 • yagona umumiy ijtimoiy mulk jamiyat ijtimoiy - iqtisodiy tuzilishining asosini tashqil qiladi. Bu g oya ideal jamiyat nomi bilan Platon, keyinroq T
 • xodimlarning moddiy manfaatlarini ko riqlash maqsadida, ular davlat, jamiyat yoki ish beruvchiga taallukli, xizmat vazifalari doirasiga kirmaydigan
 • faoliyatining o ziga xos shakli. San at qadimiy tarixga ega bo lib, u jamiyat taraqqiyotining ilk bosqichlarida mehnat jarayoni bilan, kishilar ijtimoiy
 • Sotsiologiya lot. socius - jamiyat yun. λόγος - bilim, ta lim, tushuncha - bir butun tizim hisoblangan jamiyat haqidagi va ayrim ijtimoiy tartibotlar
 • Geteriyalar, eteriyalar yun. hetaireia - jamiyat - 1 Yunonistonda fuqarolarning hukumat tomonidan rasman tan olingan yoxud maxfiy aksariyat oligarxik


                                     
 • Inqilob, revolyutsiya - tabiatning biron - bir hodisasi, jamiyat yoki ongning rivojlanishida ro y beradigan chuqur sifat o zgarishi masalan, ijtimoiy Inqilob

Users also searched:

даракчи узбекистон янгиликлари, газета уз янгиликлари, соф уз, жамият газетаси расмий сайти, жамият uz,

...

Даракчи узбекистон янгиликлари.

Jamiyat faoliyati TOPALANG HPD HOLDING. Jamiyat ijtimoiy ongsiz shakllana, rivojlana olmasdi. Ongning kuch quvvatisiz ijtimoiy borliq harakatsiz, hatto olik narsaga aylanadi. Кун уз. Jamiyat Народное слово Xs.uz. Jamiyat faoliyati. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 1. Общество создается в целях осуществления коммерческой деятельности,. Жамият газетаси расмий сайти. Davlat va jamiyat qurilishiga innovatsiyalarni joriy qilish hamda. Акциядорларнинг талабномаси асосида акцияларни жамият томонидан қайтариб сотиб олиш жараёнида Наманган ҲЭТК АЖнинг 1 дона оддий ва 1.

Жамият янгиликлари.

QISHLOQENERGOLOYIHA AJ ti o z aksiyadorlariga ma lum qiladiki,jamiyat kuzatuv kengasji 30.05.2016 y. o tqazilgan yig ilish bayonnomasiga binoan,. Вакансии компании anvarov yangi jamiyat hh.uz. Bugun Jismoniy madaniyat fakulteti faollar zalida Reproduktiv salomatlik sog​lom jamiyat garovi mavzusida davra suhbati bolib otdi. Ushbu. Jamiyat faoliyatidagi muhim faktlar – Shargunkomir AJ. Ровно 50 лет назад 26 апреля 1966 г. в 5 часов 23 минуты утра по местному времени в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение,. Jamiyat tomonidan sotib olingan aksiyalar haqida malumot – AO. АО Toshkent HETK проводит конкурс по определению оценочной компании для оценки рыночной стоимости автотранспорта и спец.техники.


Reproduktiv salomatlik soglom jamiyat garovi.

Работа в компании anvarov yangi jamiyat. Информация о компании и все открытые вакансии. Jamiyat hujjatlari. Регистрационный номер, 0078. Дата подтверждения, 14 12 2020. Организация, OPEN SHOP Masuliyati cheklangan jamiyat. Организационно ​правовая. Jamiyat tuzilmasi Агропромбиржа РУз. Home AKSIYADORLARGA Jamiyat tomonidan sotib olingan aksiyalar haqida malumot. ПОИСК. ГОДОВЫЕ И КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ. 2018 YIL BIRINCHI​. Talim va jamiyat yonalishidagi faoliyatimiz British Council. 1, Phalcon\Dispatcher callActionMethod Object Page\Controller\​IndexController, indexAction, Array oila mustahkamligi jamiyat ​poydevori.

TARAQQIYOT STRATEGIYASI MARKAZI ⇒ DAVLAT VA JAMIYAT.

Tizim tashkilotlari. Поделиться: Распечатка. Jamiyat haqida. Umumiy malumot Rahbariyat Fuqarolarni qabul qilish Ustav Tizim tashkilotlari. IJTIMOIY ONG – JAMIYAT MANAVIY HAYOTINING ASOSI Архив. Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bolsa, uning joni va ruhi manaviyatdir, – dedi Shavkat Mirziyoev yigilishda. – Biz yangi Ozbekistonni barpo etishga. Shavkat Mirziyoyev: Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bolsa. Goyaviy va mafkuraviy xurujlarning oldini olish – jamiyat barqarorligining kafolati​. Главная Новости Goyaviy va mafkuraviy xurujlarning oldini olish – jamiyat. Shavkat Mirziyoev: Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bolsa. Jamiyat yonalishidagi faoliyatimiz fuqarolar va muassasalarga dunyoni yanada inklyuziv, ochiq va farovon dunyoga aylantirishga oz xissalarini qoshishda.


Jamiyat faoliyati – Antex.

Бош саҳифа Жамият. Жамият COVID 19: ССВ янги ҳолатлар ва оғир аҳволдаги беморлар ҳақида маълумот берди. 1283. Таровеҳ намози. Jamiyat tuzilmasi JIZZAX HUDUDIY ELЕKTR TARMOQLARI. Жамият таъсисчилар умумий йиғилиши қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат Жамият қуйидаги йўналишларда фаолият кўрсатади​: Вино. Jamiyat tomonidan sotib olingan aksiyalar haqida malumot. Jamiyat va siyosiy arbob, Qonunchilik palatasi deputati va Yuksalish umummilliy harakatining raisi Burxanov Akmal Eshondedevich bilan. Jamiyat xodimlariga mehnat davridagi ish haqqi togrisida malumot. Jamiyat xodimlariga mehnat davridagi ish haqqi togrisida malumot berish. DAVLAT XIZMATI REGLAMENTI Jamiyat xodimlariga mehnat davridagi ish haqqi. Denov vino aroq. Jamiyat haqida. Совместное предприятие в форме акционерного общества открытого типа СП ОАО Тошкент егмой комбинати было образовано в.


Jamiyat haqida Акционерное общество Ташкентский.

Жамият янгиликлари. 11.04.2021. Сифатсиз олимлар тайёрлашда давом этамизми? Илм соҳасида тузатилиши лозим бўлган жабҳалар ҳақида. Jamiyat ustavi Uzrailpass. Jamiyat haqidagi. Jamiyat tarixi Jamiyatning ustavi Biznes reja. Режимы. A A​. Размер текста. 1 2 3. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Воскр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ҳақиқат аччиқ бўлади. Ўзбекистон янгиликлари.

Jamiyat haqida Umumiy malumot Rahbariyat Fuqarolarni qabul qilish Ustav Tizim tashkilotlari Tashkiliy tuzilma Korrupsiyaga qarshi kurashish. Jamiyat UzEnc. O zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishning asosiy ko rsatkichlar. Nashr qilish davri oktabr. Toplamda AKT sohasi boyicha statistik va idoraviy. JAMIYAT HAQIDA. Ренессанс, буюк Темур, Алихонтўра Соғуний видео 2. Жамият. 04.04.2021. ИИБда 20 ёшли йигит ўлгани ҳақидаги хабар рад этилди3. Жаҳон. Описание для Fuqarolik jamiyati, Ozbekistonda demokratik jamiyat. Jamiyat. 100.000 doses of vaccines will be delivered to Uzbekistan. According to GAVI Global Alliance for Vaccinations and Immunization, the. OPEN SHOP Masuliyati cheklangan jamiyat. Mexanika mashinasozlik fakulteti Mехanika mashinasozlik fanlar farqi Fuqarolik jamiyati, Ozbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi Описание​.

Jamiyat faoliyatining asosiy yonalishlari va maqsadi.

Переключить на высокую контрастность Переключить на увеличенный шрифт. Menu. JIZZAX HUDUDIY ELЕKTR TARMOQLARI KORХONASI AJ. Qidiruv. O zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishning asosiy ko. Tаshkil topgаn yil – 1991 yil. Rеspublikа kop tarmoqli agrosаnoаt tovar xom ​ashyo birjаsi RKTАSB 1992 yildа jаhon birjаlаri mаlumotnomаsigа kiritilgаn,. Описание для Ozbekistonrivojlantirish strolik. Jamiyat tomonidan sotib olingan aksiyalar… Приобретения обществом акций не осуществляется. Излаш. Об обществе Ozsuvtaminot AJ. Jamiyat tomonidan aksiyalar sotib olish kozda tutilmayapti. Print Friendly. Korib chiqildi: 57. Yillik va choraklik hisobotlar. Баланс фин результат за 3 квартал. Jamiyat va siyosiy arbob, Qonunchilik palatasi deputati va. Ozbekistonrivojlantirish strolik jamiyat 5151201 Amaliy sanat: 2 kurs, 3 semestr. Учитель: Boratov Eldor Учитель: Qanoatova Feruza.


ZiyoNET.

JAMIYAT USTAVI. Введите текст заголовка. Проснувшись Jamiyat ustaviga ozgartirish. Faylni Yuklash. LOGO FIN2. Uzbekiston Respublikasi. Xorazm. Goyaviy va mafkuraviy xurujlarning oldini olish – jamiyat. Davlatimiz rahbari Yangiariq tumanidagi Yan Tex Invest masuliyati cheklangan jamiyat faoliyati bilan tanishdi. Hukumat 12 Dekabr 2020 733. Mahallalar. Oila charogboni, jamiyat korki. Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bolsa, uning joni va ruhi manaviyatdir​, – dedi Shavkat Mirziyoyev yigilishda. – Biz yangi. KUCH AKSIONERLIK JAMIYAT. Oila charogboni, jamiyat korki. 7489 8 Mart, 2017 Chop etish Yuklab olish PDF 31 Kb. Bahorning ilk kunlarida xotin qizlar bayramining nishonlanishida ham.

Jamiyat yangiliklari.

Ijroiya organi togrisidagi nizom Положение об исполнительном органе ​30.06.2016, Korishlar soni: 3145. Bosh saxifa Aksiyadorlarga Jamiyat hujjatlari​. Phalcon\Mvc\Dispatcher\Exception: Page oila mustahkamligi. Qonunlar amaldorlarning harakatiga qarab yoziladigan jamiyat haqida. Foto: ​. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor. Jamiyat Andijon Dori Darmon AJ. Search for: Jamiyat faoliyatidagi muhim faktlar. Home Jamiyat faoliyatidagi muhim faktlar. Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan.


Qonunlar amaldorlarning harakatiga qarab yoziladigan jamiyat haqida.

Jamiyat haqida. Oztemiryolkonteyner AJ ning asosiy maqsadi jamiyatni kompleks rivojlantirish konteynerda yuk tashishda yuqori iqtisodiy samaradorlik bilan. Жамият – Газета.uz. Jamiyat faoliyati. Текстильная промышленность является одной из ведущих отраслей народного хозяйства в Узбекистане. Начиная от первичной. Автоматизация бухгалтерского учета в Masuliyati cheklangan. Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish sohasidagi islohotlar natijalari boyicha 2020 yilgi Davlat dasturi doirasida 2 ta Oliy Majlis palatalari.


Jamiyat faoliyati predmeti va maqsadlari Farg ona Dori Darmon AJ.

Жамият Газета. На узбекском. Будут освещаться последние и актуальные новости Узбекистана: Политика, Экономика, Общество, спорт, культура,. Jamiyat haqida Oztemiryolkonteyner AJ. Muborak tumani, Sanoat xududi. Dushanba juma. тел: 0375 672​ 50 49 факс: 0375 672 50 56. e mail: mubiem@. JAMIYAT HAQIDA. 251 сон 28.08.2009. Uz China Uran masuliyati cheklangan. Jumayev Farxod Sodiqovich. Davlat va jamiyat qurilishiga innovatsiyalarni joriy qilish hamda tadqiq etish boshqarmasi boshligi. 998 71 203 32 23. Davlatimiz rahbari Yangiariq tumanidagi Yan Tex Invest masuliyati. Taminlash prinstiplaridan foydalanish, jamiyat aksiyadorlari va mehnat jamoasining moddiy hamda ijtimoiy extiyojlarni kondirish maqsadida amalga oshiradi. Jamiyat ustavi. Жамият ва бошқарув журнали нашрлари. Бўш иш ўринлари. Қабул. Тадбирлар Махсус ва малакавий имтиҳонлар Жамият ва бошқарув журнали.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →